Forhindre denne tragedien

Forhindre denne tragedien

Med sommeren nærmer vi oss alle til en påminnelse om at varme biler og kjæledyr ikke blander seg. Ontario SPCAs No Hot Pets-kampanje har som mål å bringe bevisstheten om farene ved å forlate kjæledyr i kjøretøy. Temperaturene i bilene kan klatre ned og siden hunder ikke har mulighet til å svette, kan de bare motstå et varmt miljø i en svært kort periode. En kroppstemperaturøkning på bare to grader Celsius kan resultere i uopprettelig hjerneskade i løpet av få minutter.

Samfunnet mottar hundrevis av rapporter om kjæledyr som blir igjen i varme biler hvert år, så de oppfordrer folk til å dele plakater og brosjyrer (tilgjengelig på nohotpets.ca) om farene ved å forlate kjæledyret i bilen. Besøk deres facebook-side (facebook.com/ontariospca) for å ta løftet om ikke å forlate kjæledyr i kjøretøyer; de sender ut No Hot Pets vinduer dekaler til de som gjør det slik at du kan bidra til å spre ordet!